Reklamacje i zwroty

Zwrot towaru

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną      przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 ( Dz.U. nr 22 z 2000 poz 271 ze zm), Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.
 2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1, Kupujący będący konsumentem ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 3. Zwracany w trybie określonym w pkt.1 i 2 towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie      odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a same produkty będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.
 4. W przypadku zamiaru skorzystania z prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres P.P.H.U. KUT-MET Ul. Lechicka 70 b; 75-845 Koszalin. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma zwrócić zapłatę.
 5. Pieniądze za zwracany towar przelewane będą na wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej lub doręczeniu przez Kupującego podpisanej kopii faktury korygującej na adres Sprzedawcy: P.P.H.U. KUT-MET Ul. Lechicka 70 b; 75-845 Koszalin.
 6. Zasady zawierania umów na odległość, o którym mowa w pokt.1-5 nie mają zastosowania w przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.

Reklamacje

 1. Kupujący ma obowiązek zbadać starannie zakupiony towar przy jego odbiorze.
 2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji ilościowej jest dokonanie sprawdzenia towaru przez Kupującego.      Sprawdzenie winno nastąpić:
 • w przypadku odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy - bezpośrednio w siedzibie firmy ;
 • w przypadku dostarczenia towaru przez pracownika Sprzedawcy - w obecności kierowcy lub pracownika Sprzedawcy
 • w przypadku dostarczenia towaru przez firmę spedycyjną - w obecności kuriera.
 1. Jeżeli po wydaniu przesyłki Kupującemu przez kuriera bądź po wydaniu Kupującemu zamówionych towarów przez firmę KUT-MET, Kupujący stwierdzi wady zamówionych towarów lub niezgodność dostarczonych towarów z zamówieniem wówczas zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie zawiadomić firmę KUT-MET o zauważonych wadach. Firma KUT-MET odbierze wadliwy towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji      osobiście lub przez firmę spedycyjną. FIRMA KUT-MET NIE BĘDZIE PONOSIŁA KOSZTÓW WYSYŁKI WADLIWYCH TOWARÓW OD KLIENTA, KLIENT MOZE PRZESŁAĆ WADLIWE TOWARY DO FIRMY KUT-MET LECZ ZAWSZE CZYNI TO NA WŁASNY KOSZT.
 2. Jeżeli dostarczone towary są niezgodnie ze złożonym zamówieniem wyłącznie ilościowo, wówczas Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie zawiadomić firmę KUT-MET o zaistniałej niezgodności, a KUT-MET w przypadku potwierdzenia braków ilościowych prześle Kupującemu na swój koszt brakujące towary.
 3. KUT-MET rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia wadliwego towaru. Towar wadliwy wymieniony  zostanie na nowy, a jeżeli jest to niemożliwe Sprzedawca zaoferuje do wyboru Kupującego : inny towar dostępny w sklepie internetowym lub zwróci równowartość ceny zakupionego towaru. W razie pozytywnego rozpatrzenia  reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt przesłania wadliwego towaru.     
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl